Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Arhitektura-i-gradjevinarstvo/Osnovne-Informacije/1

Основни подаци о предмету

26. 08. 2023.

Циљ наставног предмета

Стицање основних знања са подручја грађевинарства, урбанизма и архитектуре, просторног размештаја и инвестиционе изградње.


Основни подаци о предмету


Професор: доц. др Иван Тасић

Садржај предавања
Програм предавања:

Урбанизам. Улога и задаци урбанизма. Историја урбанизма. Урбане концентрације – урбанизација. Урбанистички планови, еконолошка димензија планирања, пројектовања и изградње. Основне просторне организације града. Принципи локације и организације индустријских комплекса. Планирање и уређење простора – законодавна основа. Основе систематског инжењерства у грађевинарству. Индустријализација градње, примена рачунара у савременом планирању простора и организовању информација.

Примена математичких модела у процесу планирања и програмирања градских функција. Технички прописи у грађевинарству. Основни прописи о пројектовању и грађењу инвестиционих објеката. Будућност градова.

Архитектура. Улога и  задаци. Садржај архитектонске делатности. Историјски развој стилова и услови настанка. Функционална и естетска карактеристика објекта.

Грађевински објекти. Грађевински објекти нискоградње. Комунални објекти. Грађевински објекти високоградње.

Грађевински материјали, карактеристике материјала за грађење. Везивна и спојна средства и други материјали.

Грађевинске конструкције. Основна функција и елементи. Врсте конструкције. Темељи, зидови, надводи, серклажи, плоче, ликови и др. Међуспране конструкције и кровови. Преградни зидови и степеништа.

Инсталације у објектима и опрема, санитарни прибор и уређаји, водовод и канализација. Грејање и проветравање. Електро и громобранске инсталације. Опрема и уређаји у објектима.

Садржај вежби
Вежбе:

Вежбе су аудиторне и практичне. На аудиторном делу разрађују се примери из праксе, а на практичном делу графички се обрађују поједина предавања везана за елементе пројектовања.

Обавезе студената/Полагање испита
Испит се полаже усмено.

Литература
Литература:

Верзија за штампу
Верзија за штампу:

Стицање основних знања са подручја грађевинарства, урбанизма и архитектуре, просторног размештаја и инвестиционе изградње.

Урбанизам. Улога и задаци урбанизма. Историја урбанизма. Урбане концентрације – урбанизација. Урбанистички планови, еконолошка димензија планирања, пројектовања и изградње. Основне просторне организације града. Принципи локације и организације индустријских комплекса. Планирање и уређење простора – законодавна основа. Основе систематског инжењерства у грађевинарству. Индустријализација градње, примена рачунара у савременом планирању простора и организовању информација.

Примена математичких модела у процесу планирања и програмирања градских функција. Технички прописи у грађевинарству. Основни прописи о пројектовању и грађењу инвестиционих објеката. Будућност градова.

Архитектура. Улога и  задаци. Садржај архитектонске делатности. Историјски развој стилова и услови настанка. Функционална и естетска карактеристика објекта.

Грађевински објекти. Грађевински објекти нискоградње. Комунални објекти. Грађевински објекти високоградње.

Грађевински материјали, карактеристике материјала за грађење. Везивна и спојна средства и други материјали.

Грађевинске конструкције. Основна функција и елементи. Врсте конструкције. Темељи, зидови, надводи, серклажи, плоче, ликови и др. Међуспране конструкције и кровови. Преградни зидови и степеништа.

Инсталације у објектима и опрема, санитарни прибор и уређаји, водовод и канализација. Грејање и проветравање. Електро и громобранске инсталације. Опрема и уређаји у објектима.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43