Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Baze-podataka-1/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

24. 09. 2023.

Компоненте система за управљасе базом података.

Архитектура система за управљање базом података.

Модели података. Преглед савремених модела података.

Структура Модела објекти везе.

Генерализација и специјализација. Агрегација и декомпозиција у Моделу објекти везе.

Структура релационог модела података. Дефиниција релације, домени релације, кључеви релације, шема релационе базе података, нула вредности.

Операције релационог модела. Релациона алгебра. Релациони рачун.

Стандардни упитни језик SQL. Дефинисање концепата структуре.

SQL типови података. Домени, табеле иколоне, индекси.

Шема базе података, каталог.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43