Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Baze-podataka-1/Literatura/1

Литература

24. 09. 2023.

  1. Лазаревић Б., Нешковић С., Марјановић З., Бабарогић С., Базе података, Факултет организационих наука, Београд, 2008
  2. Могин П., Луковић И., Базе података, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2003
  3. Ullman J., Widom J., Molina H., Database systems: The Complete Book, Stanford University, Prentice Hall, 2008.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43