Baze-podataka-1/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

24. 09. 2023.

Теоријска настава

Појам модела података: појам ентитета, типа и класе ентитета, обележја, кључа типа ентитета, односно појмови шема база података на интензионалном и екстензионалном нивоу.

Генерације модела података - кратак приказ

Модел објекти везе. Интнезија и екстензија модела. Структурална и интегритетна компонента, Проширење модела: концепти генерализације, агрегације, декомпозиције. Језик за исказивање вредносних ограничења. Концепти оперативне компоненте.

Релациони модел података. Концепти структуралне компоненте модела. Интегритетна компонента. Врсте зависности у шеми релационе базе података. Алгоритми за пројектовање шема релационих база података. Појам нормализације података и нормалне форме.

Практична настава.

Студент треба да савлада технике цртања шема база података у моделу објекти везе на конкретним примерима и уз помоћ CASE алата за пројектовање шема база података.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43