Dokument-menadzment-sistemi/Osnovne-Informacije/1

Опште информације

04. 09. 2023.

Студијски програм: Информационе технологије у е-управи и пословним системима Година студија: прва, мастер академске студије Семестар: I Број часова: 2+2 Предметни наставник: Проф. др Елеонора Бртка eleonorabrtka@gmail.com
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43