Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Dokument-menadzment-sistemi/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај/структура предмета

04. 09. 2023.

Садржај/структура предмета Теоријска настава - Документа и електронска документа - Законски оквир за коришћење електронских докумената - Архивирање електронских документа - Управљање документима - Workflow системи - Архитектура система за управљање документима - Концептуални слој, Логички слој и Физички слој - Планирање развоја система за управљање документима - Животни циклус развоја система за управљање документима - Дефинисање архитектуре система за управљање документима - Компоненте управљања система - Развијање концептуалног модела - Модел оријентисан ка корисницима - Развијање физичког модела - Претраживања и одређивање локације фајлова - Примена XML - Софверске имплементације система за управљање документима Практична настава - Израда постављених примера и задатака, самостална израда апликакација у објектно оријентисаном развојном окружењу

Образовни циљ

04. 09. 2023.

Циљ предмета јесте да студенти стекну могућност самосталног рада у области електронских докумената и система за управљање документима како би били у могућности да исто аплицирају у савременом пословању. Овладавање терминологијом и потребним знањима, стицање знања неопходних за разумевање и увођење система за управљање документима у пословање, као и стицање знања за практичну реализацију система у софтверском домену.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43