E-uprava/Aktuelno/1

Достављање и одбране радова у наредним испитним роковима

20. 02. 2024.

Рок доставе семинарског рада је последњи дан пред почетак испитног рока. Семинарски радови се достављају као MS Word документи путем е-маила предметном наставнику проф. др Љубици Кази на ljubica.kazi@tfzr.rs ili ljubica.kazi@gmail.com. Сви студенти који су благовремено предали семинарски рад могу да пријаве испит. Писмене и усмене (уз демонстрацију рада и програмског кода софтвера) одбране семинарских радова се реализују на дан испита - студенти долазе на почетак термина испита. Комплетни семинарски рад (MS Word документ и изворни код) се доноси и презентује на испиту, са USB-а или GITHUB веб сајта. Семинарски радови се оцењују у статусу како су предати, за исти испитни рок нема поправки. Ако рад нема све потребне елементе, поправља се и поново поставља за следећи испитни рок. У оцену семинарског рада улази и оцена усмене и писмене одбране радова.
АПРИЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 31.3.2024., ЈУНСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 2.6.2024., ЈУЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 23.6.2024.,СЕПТЕМБАРСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 25.8.2024.  ОКТОБАРСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 8.9.2024. 

КОНСУЛТАЦИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2023 24

20. 02. 2024.

Термини консултација  код предметног наставника Проф. др Љубице Кази су:
Уторак 13.15 - 14.45 часова
Петак 11.30 - 13.00 часова

Достављање радова за октобарски испитни рок

04. 09. 2023.

Рок достављања семинарских радова поводом октобарског испитног рока је 8.9.2023. Радови се достављају на ljubica.kazi@tfzr.rs или ljubica.kazi@gmail.com.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43