E-uprava/Aktuelno/1/Dostavljanje-radova-za-oktobarski-ispitni-rok

Достављање радова за октобарски испитни рок

04. 09. 2023.

Рок достављања семинарских радова поводом октобарског испитног рока је 8.9.2023. Радови се достављају на ljubica.kazi@tfzr.rs или ljubica.kazi@gmail.com.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43