E-uprava/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

04. 09. 2023.

1.Дефиниција информационог друштва 2.Дигитална економија 3.Седам стубова информационог друштва 4.Дефиниције и типови е-управе 5.Законски оквир е-управе 6.Политике информационог друштва и е-управе 7.Процеси и комуникација у јавној управи 8.Интернет сервиси као подршка традиционалним процесима јавне управе 9.Сервиси е-управе за грађане 10.Сервиси е-управе за предузећа 11.е-локална управа 12.Заједничке базе података и регистри у систему е-управе 13.Електронска документа и управљање документима електронске набавке 14.Портали у е-управи 15.е-здравство 16.е-демократија 17.е-сигурност 18.м-говернмент 19.Технолошка инфраструктура е-управе
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43