E-uprava/Sadrzaj-predmeta/1

Циљ предмета

04. 09. 2023.

Циљ предмета је да се студенти упознају са методолошким , организационим и технолошким решењима која се примењују у доменима е-управе. У оквиру предмета студенти сагледају актуелне теме у областима апликација е управе, стандардних сервиса и портала е управе и комуникационог повезивања владе, грађана, привреде и е -локалне управе.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43