Elektrotehnika-sa-elektronikom/Literatura/1

Литература

30. 09. 2023.

1. Сајферт В. Електротехника са електроником I ТФ Михајло Пупин 2003

2. Сајферт В. Електротехника ТФ Михајло Пупин 2003

3. Одаџић Б., Сајферт В., Керлета В. Збирка задатака из електротехнике са електроником ТФ Михајло Пупин 2004

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43