Engleski-jezik-1/Literatura/1

Литература

28. 09. 2023.

Љубица Поповић, Љубица Мирић (2005) Граматика енглеског језика. Научна књига.

Љубица Поповић, Марина Поповић (1995) Граматика енглеског језика кроз тестове. Завет.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43