Engleski-jezik-1/Osnovne-Informacije/1

Подела поена

29. 09. 2023.

Предиспитне обавезе:

20 поена (присуство и активност на настави), 40 поена (колоквијум)

Завршни испит (писмени испит) - 40 поена

Предметни наставник

07. 09. 2023.

Предметни наставник: Др Катарина Ивановић

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43