Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi-1/Literatura/1

Литература

04. 09. 2023.

1. Радуловиц Б, Кази Љ, Кази З: Информациони системи - одабрана поглавља, Техницки факултет Михајло Пупин Зрењанин, 2010. (2. поновљено издање) 2. Лазаревић Б., Марјановић З., Аничић Н., Бабарогић С.: «Базе података», Факултет организационих наука, Београд, 2003. 3. Могин П., Луковић И. Говедарица М., : «Принципи пројектовања база података», Факултет техничких наука Нови Сад, 2000.

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43