Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi-1/Osnovne-Informacije/1

Основне информације

04. 09. 2023.

Студијски програм: Информационе технологије Година студија: четврта Семестар: ВИИ Број часова: 2+2 Предметни наставник: проф. др Биљана Радуловић biljana.radulovic66@gmail.com Асистент: Милица Мазалица ( milicamazalica@gmail.com)
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43