Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi-1/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

04. 09. 2023.

Теоријска настава Животни циклус развоја информационих система – Појам, фазе и активности. Модели животног циклуса по ISO/ANSI актуелним стандардима. Методе функционалне декмпозиције – Структурна систем анализа. Моделовање процеса. Дијаграми токова података. Речник података. Опис логике примитивних процеса. Појам CASЕ алата – Врсте софтвера за пројектовање и њихова примена. Практична настава Студент треба да савлада технике и методе пројектовања информационих система на конкретном примеру и уз употребу CASE алата.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43