Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi-u-bankarstvu-i-osiguranju/Ispitna-pitanja/1

Испитна питања

04. 09. 2023.

Корпоративни информациони систем, компоненте и подсистеми Информациони систем менаџмента Банкарски информациони системи у Србији Структура система и ИС народне банке Србије Електронско банкарство врсте услуга и сегменти Интернет банкарство Дигитални новац дефиниције и облици Одлике електронског новца и Ток новца у електронском систему плаћања Методе електронског плаћања СWИФТ мрежа концепција и функционисање Структура СWИФТ поруке Платни системи еврозоне Дистрибутивна мрежан електронског банкарства ЕМВ протоколни оквир Цоре информациони систем пословних банака Дефиниција , Архитектура и везе са екстерним системима Апликације функционалности цоре бакарског система Мобилно банкарство
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43