Informacioni-sistemi-u-obrazovanju/Ispitna-pitanja/1/Ispitna-pitanja

Испитна питања

04. 09. 2023.

1.Дефиниција информационог система. Основни појмови: подаци, информација, систем.

2. Процес развоја информационог система, приступи и фазе развоја.

3. Модели пословних процеса, анализа система.

4. Модели података, дизајн и имплементација базе података.

5. УМЛ стандард и објектно моделовање система

6. Архитектуре софтвера у информационим системима.

7. Елементи и имплементација корисничког интерфејса.

8. КСМЛ технологија, примена у информационим системима.

9. Складиште података и пословна интелигенција као подршка одлучивању.

10. Примери информационих система у образовању.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43