Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Informacioni-sistemi-u-obrazovanju/Prilozi/1

Материјал за лабораторисјке вежбе

04. 09. 2023.

Материјали са вежби, модели потребни за израду семинарског рада на примеру СТУДЕНТСКА СЛУЖБА. Опис послова, структурна систем анализа - бпм, испитна пријава, записник за испит, модели података - цдм и пдм, објектни модели - усе цасе, класе, СQЛ скрипт за креирање база података, Ц++ класе софтвера, Wорд документ Проф. др Кази Золтан

Прилози

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43