Informaciono-tehnoloska-podrska-odrzivom-razvoju-biosistema/Aktuelno/1

Коментар

27. 08. 2023.

Тренутно није постављен ни један садржај за одабрани предмет. Наставно особље ради на преносу садржаја са старог сајта на нови. Хвала на разумевању.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43