Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Internet-programiranje/Aktuelno/1

КОНСУЛТАЦИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ 2023 24

20. 02. 2024.

Термини консултација  код предметног наставника Проф. др Љубице Кази су:
Уторак 13.15 - 14.45 часова
Петак 11.30 - 13.00 часова

Достављање и одбране радова у наредним испитним роковима

20. 02. 2024.

С обзиром да је ово наставни предмет на мастер студијама по старом студијском програму, семинарски радови се достављају предметном наставнику.

Рок доставе семинарског рада је последњи дан пред почетак испитног рока. Семинарски радови се достављају као MS Word документи путем е-маила предметном наставнику проф. др Љубици Кази на ljubica.kazi@tfzr.rs ili ljubica.kazi@gmail.com. Сви студенти који су благовремено предали семинарски рад могу да пријаве испит. Писмене и усмене (уз демонстрацију рада и програмског кода софтвера) одбране семинарских радова се реализују на дан испита - студенти долазе на почетак термина испита. Комплетни семинарски рад (MS Word документ и изворни код) се доноси и презентује на испиту, са USB-а или GITHUB веб сајта. Семинарски радови се оцењују у статусу како су предати, за исти испитни рок нема поправки. Ако рад нема све потребне елементе, поправља се и поново поставља за следећи испитни рок. У оцену семинарског рада улази и оцена усмене и писмене одбране радова.
АПРИЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 31.3.2024., ЈУНСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 2.6.2024., ЈУЛСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 23.6.2024., СЕПТЕМБАРСКИ РОК - 
РОK ДОСТАВЕ 25.8.2024.  ОКТОБАРСКИ РОК - РОK ДОСТАВЕ 8.9.2024. 

Достава семинарских радова за испит у јануарском испитном року 2024

26. 11. 2023.

Рок доставе семинарског рада за јануарски  испитни рок је 11.1.2024. Семинарски радови се достављају предметном наставнику у форми MS Word документа на е-маил ljubica.kazi@gmail.com ili ljubica.kazi@tfzr.rs.

Рок доставе радова за Октобар 2

22. 09. 2023.

Рок достављања радова за Октобар 2 је понедељак 25.9. до 09 часова. Радови се достављају предметном наставнику на ljubica.kazi@gmail.com или ljubica.kazi@tfzr.rs.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43