Biografija za MSc Mila (Zakin) Kavalić


2017 – danas: Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (FTN), Studijski program: Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment / Menadžment ljudskih resursa – doktorske studije (III godina,  prosek ocena 10,00).

2015 – danas: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Studijski program: Inženjerski menadžment – doktorske studije (III godina,  prosek ocena 10,00)

2014 – 2017:  Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad (FTN), Studijski program: Inženjerski menadžment, studijska grupa: Menadžment ljudskih resursa. Stečeno zvanje: Master inženjer menadžmenta. Master rad pod nazivom „Lokus kontrole u funkciji unapređenja zadovoljstva poslom“ odbranjen sa ocenom 10.

2012 – 2014: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin. Studijski program: Inženjerski menadžment. Stečeno zvanje: Master inženjer menadžmenta. Master rad pod nazivom „Uloga ljudskih resursa u funkciji unapređenja menadžmenta“ odbranjen sa ocenom 10.

2008 – 2012: Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin. Studijski program: Inženjerski menadžment. Stečeno zvanje: Diplomirani inženjer menadžmenta. Diplomski rad pod nazivom „Uticaj kvaliteta na konkurentnost preduzeća u Srbiji“ odbranjen sa ocenom 10.

2004 – 2008: Ekonomsko-trgovinska škola „Jovan Trajković“, Zrenjanin. Stečeno zvanje: Poslovni administrator.