Biografija za MSc Mila (Zakin) Kavalić


  • Републички пројекат, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, TR 35017 ( 2011-2016) Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој инду