Проф. др Милан Николић


1. Организационо понашање
2. Управљање процесима рада
3. Лидерство
4. Методе управљања и одлучивања
5. Ефективни менаџмент
6. Стратегијски менаџмент
7. Наука о индустријском инжењерству и менаџменту
8. Одабрана поглавља из односа с јавношћу
9. Одабрана поглавља из метода одлучивања
10.Увод у писање научног рада