Biografija za prof. dr Ivan Tasić


Репрезентативне референце:

 

1.Тасић, И., Каруовић, Д., Глушац, Д., School Work Quality - School ETOS, DAAAM International, 2012, пп. 389-400.

 

2.Тасић, И., Глушац, Д., Актуализација наставних садржаја техничког образовања у основним школама, Педагогија, 2009, пп. 262-268., ИССН 0031-3807

 

3.Тасић, И., Глушац Д.: Рачунарска дидактичка игра као најефикаснији метод за усвајање географских појмова у нижим разредима основне школе, Часопис Настава и васпитање, 2010, вол. 59, но. 3, пп. 390-400, ИССН 0547-3330

 

4.Тасић, И., Каруовић, Д., Глушац, Д.: The impact of school work quality on pupils, DAAAM International, 2011, pp. 181-194.

 

5.Глушац, Д., Каруовић, Д., Тасић, И., Permanent theoretical and practical education of teachers technical and information profile, Technics Technologies Education Management, 2010, вол. 5, но.2, пп. 397-402., ИССН 1840-1503

 

6.Егић, Б., Тасић, И., Сајферт, Д., The Research of the Management Process of the Primary Schools Headmasters in Serbia, TTEM. Tehnics tehnologies education management, 2010, вол.5, нo. 5, пп. 813-821., ИССН 1840-1503

 

7.Поповић, Б., Сајферт, Д., Тасић, И., Васић, Ж., Станковић, М. , A research on characteristics of service managers in Serbia, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2011, вол.6, но. 2, пп. 516-525., ИССН: 1840-1503

 

8.Глушац, Д., Тасић, И., Радић, А., Achievents Evaluation of Disciples in the Systems of Electronic Learning, Technics Technologies Education Management / TTEM, 2011, вол.6, нo. 2, пп. 464-470., ИССН: 1840-1503

 

9.Николић, М., Сајферт, З., Тасић, И., Јовановић, Д., Ђаковић, Р., Application of multi-attribute utility theory in selection of raw material suppliers, Tehnics tehnologies education management/TTEM, 2011, вол. 6, но. 1, пп. 111-117., ИССН: 1840-1503

 

10.Сајферт, З., Николић, М., Јовановић, Д., Тасић, И., Кудумовић, М., Бојић, Б., Researching the characteristics of leaders in Serbia, Tehnics tehnologies education management/TTEM, 2011, вол. 6, но. 1, пп. 140-146., ИССН: 1840-1503

 

11.Тасић, И., Model for the application of integrated management system in development of domestic enterpises, НИР, година I, вол. 2, 2012, пп.187-196, ИССН:2233-1603

 

 

 

Уџбеници:

 

1.Кекез-Бабић, С., Тасић И., Дидактика, Универзитет у Новом Саду, (Библиотека Уџбеници / Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин), 2012, ИСБН 978-86-7672-163-4

2.Тасић,И., Сајферт, Д., Организација рада школе, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2011, ИСБН 978-86-7672-127-6

3.Стојадиновић, С., Љевар, А., Пекез,  Ј., Тасић, И.: Познавање материјала, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2011.

4.Сотировић, В., Егић, Б., Тасић, И.: Методологија научних истраживања, Интернационални универзитет у Новом Пазару, Нови Пазар, 2008.

5.Адамовић, Ж., Сајферт, З., Живковић, Д., Амбрози, М., Тасић, И.: Производни и оперативни менаџмент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2005.

6.Стојадиновић, С., Пекез, Ј. Тасић, И .: Машински материјали - садашње стање и перспектива развоја, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2009.

7.Адамовић, Ж., Радовановић, Љ., Тасић, И.: Техничка дијагностика – изабрани примери из праксе, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2011

 

 

Друга дидактичка средства:

 

1.Воскресенски, К., Тасић, И.:Психологија рада и организација, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин, 2007.

2.Сотировић, В., Тасић, И.: Планови и припреме за наставни рад, Нови Сад, 2008.

3.Тасић, И., Глушац, Д., Техничко и информатичко образовање за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008

4.Тасић, И., Глушац, Д., Радна свеска за Техничко и информатичко образовање за 7.разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008

5.Сајферт, В., Тасић,И., Петровић, М. Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009

6. Сајферт, В., Тасић,И., Петровић, М.: Радна свеска за Техничко и информатичко образовање за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009

7.Тасић, И., Соро, М.: Техничко образовање за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике, Источно Сарајево, 2013

8.Тасић, И., Соро, М., Мрђа, Н.: Радна свеска за Техничко образовање за 8. разред основне школе, Завод за уџбенике, Источно Сарајево, 2013

9.Тасић, И., Соро, М..: Техничко образовање за 9. разред основне школе, Завод за уџбенике, Источно Сарајево, 2013

10.Тасић, И., Соро, М., Мрђа, Н.: Радна свеска за Техничко образовање за 9. разред основне школе, Завод за уџбенике, Источно Сарајево, 2013

 

 

 

Научно-стручне књиге:

 

1.Адамовић, Ж., Бешлић, Ц., Тасић, И., Курузовић, П., Адамовић, Д.: Техничка дијагностика , ТЕХДИС, Београд 2006

2.Адамовић, Ж., Јефтић, Н., Амбрози, М., Тасић, И.: Хидраулика на мобилним машинама, ТЕХДИС, Београд, 2006.

3.Ламбић, М., Тасић, И., Павловић, Н., Стојићевић, Д.: Соларна енергетика - инсталација и објекти , Србија Солар, 2006.

4.Адамовић, Ж., Јефтић, Н., Тасић, И., Јованов, Г., Адамовић, Д.: Дијагностика путничких аутомобила, ТЕХДИС, Београд, 2007.

5.Адамовић, Ж., Јефтић, Н., Тасић, И. : Пропорционална и серво хидраулика, ТЕХДИС, Београд, 2007.

6.Адамовић, Ж., Јефтић, Н., Тасић, И.: Заптивке, ТЕХДИС, Београд, 2007.

7.Ламбић, М., Тасић, И. и др.: Грејне инсталације – каталог опреме, Србија Солар, Зрењанин, 2009.

 

Монографије:

 

1.Ламбић, М., Толмач, Д., Тасић, И., Стојичевић, Д., Мијић, В.: Енергетска ефикасност, Србија Солар, 2004.