Biografija za prof. dr Ivan Tasić


1.    Енергија је свуда око нас  106-451-3400/2010-01 од 1.10.2010. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

2.    Енергија је свуда око нас  106-451-1489/2011-04 од 31.3. 2011. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

3.    Енергија је свуда око нас  128-451-3500/2012-01 од 4.10.2012. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

4.    Енергија је свуда око нас  128-451-3100/2013-01 од 4.04.2013. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

5.    Дани  информатике у школама Војводине  106-451-02382/2010-01 од 27.07.2010. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

6.    Дани  информатике у школама Војводине  128-451-3513/2011-01 од 12.09.2011. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)

  1. Дани  информатике у школама Војводине  128-451-2574/2012-01 од 24.04.2012. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)
  2. Дани  информатике у школама Војводине  128-451-3099/2013-01 од 18.06.2013. (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)
  3. Безбедност на факултетима  128-451-3037/2012-01  од 18.06.2012(Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)
  4. РОБО-ИНТ ИНВЕНТ 128-451-2710/2013-01 (Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице)
  5. Савремена настава уз помоћ атрактивне  роботике – мотивација за креативан рад  128-451-3314/2013-01  од 21.05.2013.
  6. WEB портал енергетског менаџмента општина са примером портала општине Бечеј  114-451-3836/2013-03 (Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој – Аутономне покрајина Војводине)