Biografija za prof. dr Ivan Tasić


 1. Члан уређивачког одбора научног часописа «Управљање знањем»
 2. Члан уређивачког одбора научног часописа «Одржавање машина»
 3. Члан уређивачког одбора научног часописа «Часопис за науку-истраживање-развој-НИР»
 4. Члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Енергетске технологије»
 5. Члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Управљање-иновације-развој»
 6. Члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Развој научног истраживања»
 7. Члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Методички дани»
 8. Члан уређивачког одбора научно-стручног часописа «Техничка дијагностика»
 9. Члан уређивачког одбора Друштва за сунчеву енергију «Србија солар»
 10. Уредник научног часописа «Часопис за науку-истраживање-развој-НИР»
 11. Члан научног одбора научног часописа «Информационе технологије и развој образовања - ИТРО»
 12. Члан организационог одбора научног часописа «Информационе технологије и развој образовања - ИТРО»
 13. Члан организационог одбора научног часописа «Нови функционални материјали и високе технологије»
 14. Члан «Друштва педагога техничке културе Србије»
 15. Члан «Асоцијације за Техничко и информатичко образовање југоисточне Европе»
 16. Члан комисије за издавачку делатност Техничког факултета «Михајло Пупин» у Зрењанину