Biografija za Doc. dr Višnja Ognjenović


Diplomirala 1999. godine na Matematičkom fakultetu u Beogradu na profilu Profesor matematike i računarstva.

Magistrirala 2004. godine na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, naučna oblast Informatika pod mentorstvom Prof.