Biografija za Doc. dr Višnja Ognjenović


Veštačka inteligencija, Matematička logika, Analiza podataka, Diskretizacija podataka, Grafičko dizajniranje, Kriptografija.