Biografija za Doc. dr Višnja Ognjenović


[1] Web-bazirani sistem gradske uprave i javnih komunalnih preduzeća/službi, finansijer Ministarstvo za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije, realizovan na Tehničkom fakultetu “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu, 2002-2004.

[2] Proje