Biografija za Doc. dr Višnja Ognjenović


Član organizacionog odbora međunarodne konferencije International conference on Applied Internet and Information Technologies, 2012-2017, Zrenjanin, Srbija

Član organizacionog odbora međunarod