Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Masinski-elementi/Aktuelno/1

Кодови за улазак у учионице

29. 08. 2023.

Код за приступ предавањима: tx6tsvh

Код за приступ вежбама: 2l4po3g

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43