Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Matematicka-logika/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

30. 09. 2023.

Садржај предмета
Математички језик и математички објекти. Бројевни системи. Искази и логичке операције. Алгебра логике. Закони логичког мишљења. Булова алгебра. Булове једначине и неједначине. Булове функције. Канонске форме и минимизација Булових функција. Аксиоматске теорије. Садржајне и формалне теорије. Исказни рачун. Квантификаторски рачуни. Семантичка и синтаксна концепција рачуна првог реда. Ваљане формуле и теореме рачуна К. Специјални квантификаторски рачуни. Формализација на језику предикатског рачуна. Основи фази логике. Регуларни језици. Аутомати. Граматике.


Практична настава:
Израда постављених примера и задатака.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43