Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Metode-za-prikupljanje-i-analizu-poslovnih-podataka/Osnovne-Informacije/1

Опште информације

26. 08. 2023.

Студијски програм: Менаџмент информационих технологија – основне студије Година студија: друга Семестар: трећи Број часова: 2+2 Предметни наставник: Проф. др Жељко Стојанов Кабинет: 30а (први спрат) email: zeljko.stojanov@tfzr.rs Асистент: Маја Габоров Кабинет: 26 email: majagaborov26@gmail.com
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43