Metode-za-prikupljanje-i-analizu-poslovnih-podataka/Sadrzaj-predmeta/1/Ciljevi-i-zadaci-nastavnog-predmeta

Циљеви и задаци наставног предмета

26. 08. 2023.

Стечено знање ће студентима омогућити: овладавање стручном терминологијом, разумевање различитих типова пословних података, сагледавање различитих извора пословних података, примену различитих метода за прикупљање и анализу података, презентовање резултата анализе, и примену савремених софтверских решења за прикупљање и анализу података. Студенти ће бити оспособљени за практичан самосталан и тимски рад, решавање проблема и презентовање резултата свог рада.
Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43