Oblikovanje-i-tehnologije-1/Literatura/1

Литература

28. 09. 2023.

1, М. Васиљевић Дизајн Елит, Београд 1997,
2, М.Фрухт Дизајн од заната преко уметности до науке 1995,
3, Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински Технике конструирања и моделирања одјеће, ИИИ допуњено издање, Свеучилишни уџбеник tекстилно – технолошког факултета у Загребу, Зрински Чаковец, 2010
4, П.Васић Одело и оружје Универзитет уметности,Београд 1992,
5, Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Процеси производње одјеће Текстилно - Технолошки
факултет Универзитета у Загребу, 2011,
6, М.Винковић Ликовно пројектирање одјеће Текстилно – технолошки факултет, Загреб 1999.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43