Oblikovanje-i-tehnologije-1/Literatura/1/Literatura

Литература

28. 09. 2023.

1, М. Васиљевић Дизајн Елит, Београд 1997,
2, М.Фрухт Дизајн од заната преко уметности до науке 1995,
3, Д. Ујевић, Д. Рогале, М. Храстински Технике конструирања и моделирања одјеће, ИИИ допуњено издање, Свеучилишни уџбеник tекстилно – технолошког факултета у Загребу, Зрински Чаковец, 2010
4, П.Васић Одело и оружје Универзитет уметности,Београд 1992,
5, Д.Рогале, Д.Ујевић, С.Ф.Рогале, М.Храстински Процеси производње одјеће Текстилно - Технолошки
факултет Универзитета у Загребу, 2011,
6, М.Винковић Ликовно пројектирање одјеће Текстилно – технолошки факултет, Загреб 1999.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43