Oblikovanje-i-tehnologije-1/Osnovne-Informacije/1/Osnovne-informacije

Основне информације

27. 09. 2023.

Циљ предмета је да се студенти упознају са технолошким елементима обликовања употребних својстава модних производа.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43