Универзитет у Новом Саду
Технички факултет "Михајло Пупин"
Зрењанин

Oblikovanje-i-tehnologije-1/Sadrzaj-predmeta/1

Садржај предмета

28. 09. 2023.

Теоријска настава:
Појам и карактеристике обликовања. Врсте обликовања. Однос лепо – употребно. Однос лепо – употребно – технолошки
изводљиво. Развој обликовања кроз време и према простору. Циклус обликовања женске одеће: идеја, дизајн, скица,
конструкција одевног предмета, моделовање, техничка обрада кројних делова, кројна слика, искројавање, спајање, дорада.
Практична настава:
Кроз вежбе студенти обрађују елементе употребних својстава модних производа.

Стари сајт


Контакт

☗ Технички факултет Михајло Пупин
(у оквиру Универзитета у Новом Саду)
⚲ Ђуре Ђаковића бб, 23000 Зрењанин
☎ Тел. +381 23 550-515
☏ Факс: +381 23 550-520
✉ е-пошта: dekanat@tfzr.uns.ac.rs
ПИБ: 101161200
Број жиро рачуна: 840-1271666-43