Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani softverski sistemi


25
МАЈ
2020

Термин за колоквијум


Уторак 02.06. 10:00-11:00 (амфитеатар)

У складу са препоруком руководства факултета, студетни који планирају да изађу на колоквијум треба да се пријаве најкасније до понедељка 01.06. до 10 часова да би се могле извршити потребне припреме.

Пријаве послати електронском поштом предметном асистенту Стојков Александри (sahskica.s@gmail.com).

У зависности од развоја ситуације термин може бити промењен, о чему ће благовремено бити постављено обавештење.

Предметни наставник проф.др Жељко Стојанов

16
МАЈ
2020

Термин за консултације


Уторак 19.05. 9:45-11:15 (лаб. 106)

Консултације се одржавају за студенте који се најаве електронском поштом 24 сата раније како би добили тачан термин.

Предметни наставник проф.др Жељко Стојанов

01
ЈУН
2020

Начин оцењивања и упутства за рад студената у школској години 2019-2020

У складу са предложеним мерама и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а због немогућности реализације предавања и вежби у рачунарској лабораторији, припрема и полагање испита ће се реализовати на следећи начин:

1. Лабораторијске вежбе - Теоријски колоквијум   ---   60 бодова

Студенти полажу само теоријски колоквијум, а материјали за припрему колоквијума се налазе у секцији Преузимање материјала.

Термин за организовање теоријског колоквијума ће бити објављен благовремено. Колоквијум ће бити организован пре јунског испитног рока.

Консултације у вези припреме колоквијума се организују са предметним наставником путем средстава електонске комуникације.

2. Семинарски рад - градиво које се ради на предавањима   ---   40 бодова

Упутство: DSS SeminarskiRadPredavanja 2019-2020.pdf         

Семинарски рад обухвата усмени део испита и активност у току предавања.

Напомена: Студенти који су пријавили тематско предавање као активност у току предавања могу ту тему радити за семинарски рад, али могу одабрати другу тему. О томе треба да обавесте предметног наставника.

Студенти реализацију предиспитних обавеза и одбрану семинарског рада координирају са предметним наставником.

Теме одобрене за рад:

1. SI 7/17 Љутић Дејан --- RESTful web servisi
2. SI 10/17 Совиљ Ивана --- Клијентска страна RESTful веб сервиса
3. SI 13/17 Окука Соња   ---   Безбедност веб апликација [ОДБРАЊЕНО 01.05.2020]
4. SI 5/17 Торњански Ивана   ---   Архитектуре дистрибуираних система [ОДБРАЊЕНО 13.05.2020]
5. SI 29/17 Милутиновић Лара   ---   Модели сервиса у cloud computing-у [ОДБРАЊЕНО 15.05.2020]
6. SI 24/17 Милованов Алекса   ---   Веб сервиси и серверске технологије
7. SI 4/17 Тодоровић Лазар   ---   Комуникација у дистрибуираним системима
8. SI 3/17 Вукеља Радмила   ---   Лоцирање и отклањање дефеката у дистрибуираним софтверским системима
9. SI 11/17 Зубер Игор   ---   Simple Object Access Protocol (SOAP) [ОДБРАЊЕНО 21.05.2020]
10. SI 33/17 Протић Никола   ---   Enterprise JavaBeans (EJB) [ОДБРАЊЕНО 01.06.2020]
11. SI 38/17 Ћорлука Милица   ---   Дистрибуирани системи базирани на објектима
12. SI 9/17 Белић Миљана   ---   Rазвој софтвера у cloud-у
13. SI 28/17 Свиларов Немања   ---   Приватност података у cloud computing-у
14. SI 23/17 Цакић Алекса   ---   Имплементације веб сервиса на JEE платформи
15. SI 12/17 Бабић Бојан   ---   Common Object Request Broker Architecture (CORBA)
16. SI 22/17 Рајић Давор   ---   JAXB Архитектура
17. SI 37/17 Грчић Филип   ---   Комуникација базирана на порукама
18. SI 15/17 Ђорђевић Филип   ---   Поновна употреба софтвера
19. SI 31/17 Шојић Богољуб   ---   Позив удаљене процедуре
20. SI 16/17 Дражић Радомир   ---   Web Services Description Language (WSDL)
21. SI 34/17 Андрејић Миа   ---   Имплементације веб сервиса
22. SI 19/17 Стојанов Марко   ---   Испорука софтвера у cloud окружење
23. SI 39/17 Петровић Милош   ---   Поуздана групна комуникација
24. SI 32/16 Гојков Душан   ---   Трансформација XML докумената

 

Предметни наставник: проф. др Жељко Стојанов