Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacione i računarske mreže


01
НОВ
2016

Literatura

  1. V. O Šej Savremene komunikacione tehnologije i mreže Kompjuterska biblioteka, 2004
  2. S.A. Tanenbaum Računarske mreže Mikro knjiga, 2005
  3. J.F. Kurose, K.W. Ross Umrežavanje računara, prevod trećeg izdanja RAF i CET Beograd, 2005
  4. M.L.Dukić Principi telekomunikacija Akademska misao, Beograd 2008