Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacione i računarske mreže


01
НОВ
2016

Opšte informacije

Predmetni profesor: doc. dr Dalibor Dobrilović  

Predmetni asistenti: MSc Nikola Petrov


Ovaj predmet se sluša na sledećim smerovima:
 
Smer: Informacione tehnologije - Softversko inženjerstvo
Godina studija: druga
Semestar: III
Broj časova: 2+2