Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacione i računarske mreže


16
ЈАН
2017

Sadržaj predmeta


Teorijska nastava

Osnovni pojmovi komunikacionih i računarskih mreža. Opšti model komunikacionog sistema. Klasifikacija. OSI model. Harmonijska analiza periodičnih i aperiodičnih signala (Furijeov red, transformacija, integral, inverzna transformacija). Diskretizovanje kontinualnih signala. Analogne i digitalne modulacije. Sistemi prenosa: analogni i digitalni. Standardi za lokalne računarske mreže (Ethernet, IEEE 802.11). Virtuelne lokalne mreže VLAN. Bežične personalne mreže WPAN (Bluetooth, Bluetooth LE, IEEE 802.15.4 i ZigBee). Uvod u TCP/IP protokol. Privatne VPN mreže.
Mobilne komunikacije druge (2G), treće (3G) i četvrtge generacije (4G). Operativni sistemi mobilnih uređaja. Radio i satelitski sistemi. Optoelektronski sistemi prenosa.

Praktična nastava

Rešavanje zadataka i praktičnih problema i primera primene sa primenom računara i mrežnih uređaja, kao i softvera za simulaciju komunikacionih i računarskih mreža.