Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Komunikacione i računarske mreže


13
НОВ
2019

Teme za seminarske radove i projekte


Spisak tema za seminarski rad (20 bodova)

Cilj projekta je pisanje programa u Octave koji vrše proračune za date propagacione modele. Proračuni treba da pokažu tačnost modela u odnosu na izmerene vrednosti. 

Materijali_za_seminaski_i_projekat.zip

U materijalu se nalaze:
(1) setovi podataka,
(2) materijal potreban za izradu seminarskih radova - modeli,
(3) primer projakta u Octave kodu.

Napomena: U prvom krugu podele tema modeli Winner II i Stanford University Interim (SUI) se neće dodeljivati. Teme su nazvane po gradovima i mestima gde su vršena merenja.

Za dodelu teme obratiti se do 28.12.2019. asistentu Novaku Simiću na mail novak.simic21@gmail.com. Takođe, u slučaju pitanja - obratiti se na isti mail. Primer izrade teme, biće prezentovan u terminima za vežbe.

1. Offenburg 3 seta podataka outdoor (8 tema)
1.1. Lee outdoor propagation model (Jovan Radosavljević SI 4/18)
1.2. Ericsson 9999 outdoor propagation model (Slobodan Kirćanski SI 16/18)
1.3. Okumura-Hata outdoor propagation model (Jelena Ser SI 20/18)
1.4. Stanford University Interim (SUI) outdoor propagation model
1.5. Winner II outdoor propagation model
1.6. Cost 231 Hata outdoor propagation model (Saša Gatarić SI 5/18)
1.7. ECC-33 model outdoor propagation model (Dragana Repanović SI 7/18)
1.8. Walfisch - Ikegami outdoor propagation Model (Leonid Markov SI 35/18)

2. Dortmund 2 seta podataka outdoor & indoor-to-outdoor (8 tema)
2.1. Lee outdoor propagation model
2.2. Ericsson 9999 outdoor propagation model (Miloš Bojanić SI 9/18)
2.3. Okumura-Hata outdoor propagation model (Dario Bomble SI 15/18)
2.4. Stanford University Interim (SUI) outdoor propagation model
2.5. Winner II outdoor propagation model
2.6. Cost 231 Hata outdoor propagation model (Miloš Martinov SI 23/18)
2.7. ECC-33 model outdoor propagation model (Marko Pavlović SI 10/18)
2.8. Walfisch - Ikegami outdoor propagation Model (Vladan Popov SI 14/18)

3. Shinjuku 1 set podataka outdoor i Zaragosa 1 set podataka outdoor (8 tema)
3.1. Lee outdoor propagation model (Milica Vlaović SI 30/18)
3.2. Ericsson 9999 outdoor propagation model  (Jelena Levajić SI 21/18)
3.3. Okumura-Hata outdoor propagation model (Denis Miljković SI 1/18)
3.4. Stanford University Interim (SUI) outdoor propagation model
3.5. Winner II outdoor propagation model (Nikola Francuski SI 29/18)
3.6. Cost 231 Hata outdoor propagation model (Nemanja Vojinović SI 28/18) 
3.7. ECC-33 model outdoor propagation model (Marko Kristić SI 24/18)
3.8. Walfisch - Ikegami outdoor propagation Model (Nataša Golić SI 39/18)

4. Maribor 2 seta podataka indoor (2 teme)
4.1. ITU indoor door propagation model (Aleksandra Simić SI 26/18)
4.2. Log distance door propagation model (Marijana Kalamin SI 3/18)

5. Dehradun 1 set podataka outdoor (8 tema)
5.1. Lee outdoor propagation model (Vukašin Vuković SI 27/18)
5.2. Ericsson 9999 outdoor propagation model (Milivoj Ivanić SI 40/18)
5.3. Okumura-Hata outdoor propagation model (Nikola Novaković SI 6/18)
5.4. Stanford University Interim (SUI) outdoor propagation model
5.5. Winner II outdoor propagation model (Stefan Djordjević SI 19/18)
5.6. Cost 231 Hata outdoor propagation model (Luka Kovačević SI 2/18)
5.7. ECC-33 model outdoor propagation model (David Koloper SI 12/18)
5.8. Walfisch - Ikegami outdoor propagation Model (Pavle Novaković SI 8/18)

6. Zrenjanin 4 seta podataka indoor (2 teme)
6.1. ITU indoor door propagation model
6.2. Log distance door propagation model (Isidora Crvenkov SI 11/18)