Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Baze podataka 1


Studijski program: Informacione tehnologije 
Godina studija: druga
Semestar: III
Broj časova: 2+2

Predmetni nastavnik: prof. dr Biljana Radulović biljana.radulovic66@gmail.com

Asistent:  doc. dr Kazi Zoltan zoltan.kazi@gmail.com

Asistent: MSc Mihajlović Siniša mihajlovicsinisa25@gmail.com (smer IZŽS)