Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Distribuirani informacioni sistemi


Literatura

Udžbenik (proširena radna verzija) za pripremu teorijskog dela može se pogledati OVDE.

Dodatna literatura:

George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair: "Distributed Systems: Concepts and Design", Addison Wesley, 2012.

Tanenbaum A, Van Steen M: “Distributed systems, Principles and Paradigms”, VrijeUniversiteit, Amsterdam, Pearson Prentice Hall, 2007.

Ajay D. Kshemkalyani, Mukesh Singhal: "Distributed Computing, Principles, Algorithms, and Systems", Cambridge University Press 2008

Mogin Pavle, Lukovic Ivan, Govedarica Miro: “Principi projektovanja baza podataka”, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2000.

02
ЈУН
2018

Ispitna pitanja

Ispitna pitanja (za kreiranje teorijskog testa koji studenti polažu u terminu ispita) mogu se pogledati OVDE.

02
ЈУН
2018

Praktikum

Praktikum za vezbe sa uputstvima za izradu 1. i 2. kolokvijuma moze se pogledati OVDE.

28
МАР
2020

Template dokumenata

Template izgleda i strukture dokumenta domaceg zadatka dat je na LINKU.

Template izgleda i strukture dokumenta seminarskog rada dat je na LINKU2.