Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Elektronsko učenje


21
ЈАН
2015

Materijal za polaganje ispita

Literatura za pripremanje ispita:

Prof. dr Dragana Glušac, "Elektronsko učenje",

Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, 2014.