Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinski materijali


17
ОКТ
2018

Materijali i uputstva

Tabele za označavanje materijala možete preuzeti na sledećim linkovima: 

Materijal 1

Materijal 2

Tehničko uputstvo za izradu seminarskog rada možete preuzeti na sledećem linku:

Tehničko uputstvo - docx

Tehničko uputstvo - pdf

Tabele neophodne za polaganje pismenog dela (dobijaju se na samom polaganju) možete videti na sledećem linku:

Tabele