Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko inženjerstvo u praksi


03
НОВ
2019

Stručna poseta - preduzeće Dijamant AD Zrenjanin

U utorak 05.11.2019. u 13 30h  organizovaće se stručna poseta preduzeću Dijamant AD Zrenjanin. Okupljanje je u 13 30h ispred preduzeća Temišvarski drum 14.

29
ОКТ
2019

Stručne posete - preduzeće GLM-RS d.o.o. Zrenjanin

U utorak 29.10.2019. u 14h  organizovaće se stručna poseta preduzeću GLM-RS Solution d.o.o. Zrenjanin. Okupljanje je u 14h ispred preduzeća Pančevački put 36.