Универзитет у Новом Саду Технички Факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

Mašinsko inženjerstvo u praksi


06
ФЕБ
2016

Obaveze studenata/Polaganje ispita

Pismeni ispit: izrada 6 grupa projektnih zadatka koji obuhvataju pojedinačne oblasti  mašinske tehnike koje se izučavaju na predavanju i vežbama

Usmeni ispit

Seminarski rad 

Krajnja ocena na ispitu se formira kao zbir skupljenih bodova dobijenih na seminarskom radu (max. 30), bodova dobijenih na završnom ispitu (max. 60) i aktivnost na vežbama i predavanju (max. 10), zaokruženo u korist studenta.